Oriveden sarjakuvakurssi 1990. Opettajien antama tehtävä. Aiheena Berliinin muurin murtuminen.

Serieteckningskursen i Orivesi 1990. En uppgift given av lärarna. Motivet: förstöringen av Berlinmuren.

"Hur ser världen ut där på andra sidan av muren?"

"Kom hit själv och se, om du är nyfiken!"

"Hm! Inte så dåligt!""Ytterst trist att stirra på den där muren dag efter dag! Man blir snabbt så knäpp att man tror sig leva i en sagovärld!"

The comic drawing course in Orivesi 1990. An assignment given by the teachers. The subject matter: the destroying of the wall of Berlin.

"What does the world look like on the other side of the wall?"

"Come here and see for yourself, if you're curious!"

"Hm! Not bad!"


"It's so boring to have to stare at that wall day after day! You soon become so crazy that you think you're living in some kind of a fairytale world!"


muuritsortuvat

BackComments:

HTML lessons