Yksi harvoista ruotsiksi tekemistäni sarjakuvista, ja myös ainoa sarja jonka olen tehnyt ulkopuolisesta materiaalista. Olin lukenut tämän H.G. Wellsin tarinan ("Mies joka teki ihmeitä") englanniksi kirjaston kirjasta, ja pidin siitä niin paljon että päätin tehdä siitä joskus sarjakuvaversion. Suunnitelma toteutui koulun piirustustuntien projektina, ja se julkaistiinkin ennen pitkää abilehdessämme ennen kuin valmistuimme ylioppilaiksi. Sarja tosin raiskattiin ahtamalla tilanpuutteen ja materiaalin paljouden takia neljä sivua yhdelle lehden sivulle. Hyvä kun pystyi mistään saamaan selkoa kun sarjaani yritti lehden sivuilta tihrustaa. Tässä siis ensiesiintyminen kunnollisessa koossa.

One of the few comics I've ever made in Swedish, and the only comic I've adapted from an outside source. I had read "The Man Who Could Work Miracles" by H.G. Wells from a library book in English, and I liked it so much that I decided I would make a comic version of it someday. I realised my plan as a project for our drawing lessons at school, and it was eventually published in our student magazine before we graduated from school. This comic was, however, ruined: because of too much material and shortage of space four pages were crammed on each page of the magazine. You could hardly make head or tails out of anything when you tried to read the story. This is the first time this comic appears anywhere in proper size.

En av de få serier som jag gjort på svenska, och den enda serien jag någonsin gjort från utomstående material. Jag hade läst H.G. Wells' "Mannen som kunde göra under" på engelska från en bok jag hade lånat från biblioteket, och jag gillade berättelsen så mycket att jag beslöt att göra en serieversion nå'n dag. Jag förverkligade min plan som ett projekt för teckningstimmarna i skolan, och serien publicerades eventuellt i vår abiturienttidning innan vi skrev studenten. Tyvärr ruinerades serien genom att tränga in fyra sidor i en sida i tidningen. Detta på grund av för mycket material och för lite utrymme. Det var banne mig svårt att få nå'nting tolkat när man försökte läsa min serie. Det här är således den första gången serien publiceras i proper storlek.mskgu1a
mskgu1b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Comments:

HTML lessons