JANOINEN VAELTAJA - THE THIRSTY WANDERER (1993)

Yksi hieman vanhempi sarjakuvani. Kun en sattuneista syistä ole kyennyt saamaan mitään uutta paperille, esittelen vanhaa. Kuten ensimmäisen ja viimeisen sivun päivämääristä näkee, tein tämän 9 päivässä. En ole hyvä, mutta olen sentään nopea.

Tämä sai inspiraationsa America-yhtyeen hitistä "A Horse With No Name" (1971). Tulkitsin kappaleen TÄYSIN omalla (=väärällä) tavallani, ja tuloksena oli tarina joka fantasiaksikin lienee liian paksua kamaa. Silkkaa tajunnanvirtaa vailla päätä, häntää tai logiikkaa. Silti tässä on aika paljon omaa sielunelämääni. Hyvin paljon minua. Ei mitään henkilökohtaista, mutta yllättävän paljon tämä sarjakuva kertoo minusta.

Ymmärrän, että tämä tarina menee muilta yli hilseen. Kunnon taiteilija ei silti selittele omia juttujaan. Joko tajuaa tai sitten ei. Kiinnittäkää kuitenkin huomiota sivun 4 toiseksi viimeisessä ruudussa olevaan lyhyeen kommenttiin. Myös ajanjakso - 30 päivää eli kuukausi - on tärkeä. Päähenkilö tajuaa viimeisen sivun viimeisessä ruudussa koko hänelle tapahtuneen kauheuden. Tajuaako teistä kukaan?


An older comic. Since I haven't - for certain reasons - been able to produce anything new this year, I introduce some older stuff. As you can see from the dates on the first and the last page, I did this in 9 days. I'm not good, but at least I'm fast.

This was inspired by America's hit "A Horse With No Name" (1971). I interpreted the lyrics in my own (wrong) way ENTIRELY, and the result was a story with absolutely no sense or logic. Pure stream-of-consciousness stuff that's probably too outrageous even for a fantasy tale. Still, there's rather much of my own mental world in here. Very much me. Nothing too personal here, but this story does tell surprisingly lot about me.

I understand that this story is incomprehensible for most people. A good artist never explains his own creations. Either you understand or you don't. But pay attention to the short comment in the penultimate panel of page 4. Also the time - 30 days - is crucial to the story. In the last panel of the last page, the main character understands the horrible thing that's happened to him. Do you?


En äldre serie. Eftersom jag inte - på grund av olyckliga omständigheter - har kunnat få någonting på papper under detta år, måste jag uppladda gammalt material. Som ni kan se från datumen på den första och den sista sidan, jag tecknade denna serie på 9 dagar. Jag är inte bra, men jag är i alla fall snabb.

Den här berättelsen var inspirerad av gruppen America's hit "A Horse With No Name" (1971). Jag tolkade orden till sången på mitt alldeles egna (felaktiga) sätt, och det resulterade i en story som är antagligen för löjlig t.o.m. för en fantasihistoria. Rena rama "ström av medvetande"-påhitt utan nå'n som helst logik. Trots det finns det ganska mycket av min egna själovärld inbakat. Mycket som berättar om mig. Ingenting personligt dock.

Jag förstår att den här serien är oförståelig för de flesta. En riktig konstnär förklarar aldrig vad han menar. Antingen förstår man eller inte. Lägg dock märke till den korta kommentaren i den näst sista rutan i sid 4. Tiden - 30 dygn, 1 månad - är också viktig. I den allra sista rutan förstår huvudpersonen det fruktansvärda som hänt honom. Förstår ni?jv1a

"Do you understand what I mean?"

jv1b

"A journey through the desert... without starving and dying..."

"That's impossible - nobody could manage it! Are you going to realize that idea of yours someday?"

"I don't know... I don't have anything to lose... On the other hand, I've never experienced anything exciting in my life, so I should start with something easier."

"I agree. Your idea is total lunacy!"

"Hey, one more round for all of us, please!"
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Comments:

HTML lessons