Fiskarön

 


När jag gick på nian i skolan gjorde vår klass en en veckas lägerskola på Ålands skärgård hösten 1989. Vi seglade med en nybyggd galeas som hette Albanus. Båten var byggd enligt bevarade ritningar till ett fartyg med samma namn, som byggdes på Äppelö i Hammarland år 1904. Det var med galeaser och enmastade jakter, som grunden lades till dagens åländska sjöfart. Med dessa seglade bönder och skeppare ved och lantmannaprodukter till Stockholm, Åbo och Reval. Inte ett enda av dessa fartyg har bevarats.

Vår klass samlade ihop en pärm innehållande information om Albanus, vår reseplan, allas personliga resedagbok och annat smått och gott - som t.ex. denna 10-sidiga serie jag hade ritat.


Kun kävin koulun yhdeksättä luokkaa, luokkamme piti viikon kestäneen leirikoulun Albanus-nimisellä kaljaasilla Ahvenanmaan saaristossa syksyllä 1989. Albanus oli vastarakennettu samannimisen aluksen säilyneiden piirustusten mukaan - alkuperäinen rakennettiin Hammarlandissa Äppelön saaressa vuonna 1904. Tällaisilla kaljaaseilla ja yksimastoisilla jahdeilla luotiin perusta nykypäivän ahvenanmaalaiselle merenkululle. Näillä aluksilla maanviljelijät ja kipparit kuljettivat puutavaraa ja maataloustarvikkeita Tukholmaan, Turkuun ja Revaliin. Yksikään näistä aluksista ei ole säilynyt.

Luokkamme kokosi kansion, joka sisälsi tietoja Albanuksesta, matkasuunnitelmamme, jokaisen henkilökohtaisen matkapäiväkirjan ym. pientä - kuten tämän piirtämäni kymmensivuisen sarjakuvan.
fisk01

fisk02

fisk03

fisk04

fisk05

fisk06
fisk07
fisk08
fisk09

fisk10

 

 

 

 

 

 

Back